UniSOS helpt kinderen in crisissituaties

“De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”, maar helaas…de praktijk is anders.

Wil je bijdragen? Wil je dat je bijdrage wordt besteed aan zowel noodhulp als langdurige hulp? Steun dan de kinderen die jouw steun het hardst nodig hebben.

Wie helpen we?

De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Veel mensen zijn dakloos en ontredderd.