Over ons

Om onze doelen te bereiken, is een slagvaardige en van groot belang.

Als organisatie stelt UniSOS zich flexibel op en blijft het beleid en de organisatiestructuur continu evalueren en aanpassen waar nodig. Op deze manier blijft UniSOS effectief en kan het zich blijven inzetten voor het gestelde doel.

Het bestuur

 

Het bestuur van UniSOS bepaalt het beleid van de organisatie en voert dit, indien nodig, samen met vrijwilligers uit. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid.

Erdem Yaktemur 

Voorzitter

Ertuğ Koşmacı

Penningmeester / Vice-voorzitter

Muharrem Kahramantürk

Secretaris

Çağrı Gövcecik

Algemene bestuurslid

Naarmate de stichting groeit, zal het aantal bestuursleden worden uitgebreid op basis van benodigde vaardigheden, kennis en ervaring. Daarbij wordt gezorgd dat de overige bestuursleden een diverse samenstelling hebben om een breder scala aan meningen en ideeën te kunnen inbrengen.
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Zij kunnen onkosten declareren voor bijvoorbeeld reiskosten, training en cursussen.

Expertgroep

 

Om de slagvaardigheid te vergroten, werkt UniSOS ook met een expertgroep die wordt ingezet als klankbord. Deze groep bestaat uit deskundigen op het gebied van een specifiek thema van de stichting. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies en denken mee over de te nemen stappen en te maken keuzes. Dit helpt UniSOS het beleid te versterken en te verbeteren, en zorgt ervoor dat de doelen effectiever worden bereikt.

Raad van toezicht

Op dit moment wordt er actief gezocht naar leden van raad van toezicht. Interesse in een samenwerking? Neem contact met ons op.

Missie en Visie

UniSOS is eigenwijs en bewust van haar kleinschaligheid. Die kleinschaligheid zorgt voor flexibiliteit en slagvaardigheid. We geloven dat we onze missie, visie en doelstellingen kunnen realiseren door samen te werken met lokale partners in specifieke projecten. Hierbij willen we alleen met partners werken die qua doelstellingen, visie en cultuur bij ons passen.

Wat wil UniSOS bereiken?

Na elke ramp of oorlog in de wereld wordt zo snel mogelijk financiële hulp en zorg opgestart door (lokale) hulporganisaties en overheden voor kinderen met een fysieke en (licht)verstandelijke beperking. Er wordt hard gewerkt aan (trauma)herstel, het terugkrijgen van levensgeluk en een veilige en liefdevolle leefomgeving.

Deze kinderen worden niet buitengesloten. Zij hebben net als alle andere kinderen en volwassenen gelijkwaardige kansen en worden gelijkwaardig behandeld. We helpen de lokale hulporganisaties en overheden in te zetten op het creëren van een inclusieve samenleving waarin deze bijzondere kinderen worden gerespecteerd om wie ze zijn en welke vaardigheden en talenten ze hebben.

 

Onze uitgangspunten

UniSOS neemt de waardigheid, gezondheid en de rechten van deze bijzondere kinderen altijd als uitgangspunt. En onderkent de uitdagingen die zij ondervinden op het gebied van onderwijs, infrastructuur, gezondheidszorg en sociale integratie

Kernwaarden

UniSOS is compassievol, werkt samen met diverse stakeholders en benadert haar omgeving open, kritisch en transparant. UniSOS ondersteunt de projecten die duurzaam en/of innovatief zijn in werkwijze, aanpak of methode.

 

Dit zijn de kernwaarden die ons kompas vormen bij het nemen van beslissingen:

 • Compassie
  Wij tonen medeleven, empathie en betrokkenheid voor de bijzondere kinderen die getroffen zijn door conflicten, geweld of natuurrampen. Wij zetten ons met al onze passie en respect voor het kind (individu) in voor de revalidatie, rehabilitatie en acceptatie in de samenleving en gelijke kansen en behandelingen voor alle kinderen. Iedereen is gelijkwaardig en mag meedoen, dit ter voorkoming van buitensluiten van bijzondere kinderen uit de maatschappij.

 
 • Open denkers
  Wij staan open voor verschillende ideeën, perspectieven en meningen. De feedback die we krijgen nemen we serieus en we benaderen deze kritisch.

 • Samen
  Wij werken samen met de lokale bevolking, maatschappelijke organisaties, gezondheidszorg en overheden om zo een gezamenlijke oplossing te vinden voor de uitdagingen die deze kinderen hebben op het gebied van revalidatie, rehabilitatie en integratie in de samenleving. Wij delen hierbij onze kennis over en weer.

 • Duurzaam
  Wij ondersteunen die projecten die gericht zijn op het maken van een langdurige impact door het toepassen van duurzame en innovatieve oplossingen. Daarnaast zijn wij innovatief in de wijze van fondsenwerving, zodat we structureel middelen hebben om de projecten te bekostigen.

 • Transparant
  Wij zijn open en transparant in onze communicatie over het beleid, de activiteiten en de ondersteunde projecten. Door verantwoording af te leggen en inzicht te geven, zorgen we ervoor dat donateurs en andere belanghebbenden vertrouwen hebben in de besteding van de (financiële) middelen.

Steun UniSOS

De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Veel mensen zijn dakloos en ontredderd.